Fiziksel Güvenlik Değerlendirmeleri

Güvenlik Değerlendirmeleri, mevcut güvenlik programınızı değerlendirmek için mükemmel bir yoldur ve tesisinizde güvenlik iyileştirmeleri yapmadan önce veya belirli bir güvenlik sorununu çözmeye çalışırken atılması gereken ilk adımdır.

Bir Güvenlik Değerlendirmesi sırasında, güvenlik programınızın tüm yönleri incelenir, zayıf yönler belirlenir ve güvenlik iyileştirmeleri için önerilerde bulunulur. Ek olarak, maliyetlerin düşürülebileceği veya güvenlik işlemlerinin daha verimli yapılabileceği fırsatlar tanımlanır.

Bu değerlendirme süreci sürekli olarak gelişmektedir, önceki değerlendirmelerden elde edilen deneyimlerimizden yararlanmamızı ve en iyi güvenlik uygulamalarını takip etmemizi sağlar.

Müşterilerin katılımı başarı için çok önemli olsa da, danışmanlarımız projenin yolunda ilerlemesini ve tüm önemli unsurların incelenmesini sağlayarak, her adımda değerlendirmeyi kolaylaştırır.

Güvenlik Değerlendirmesi, her proje için özel olarak hazırlanır, genellikle aşağıdaki görevleri içerir:

 • Risk tanımlama ve analizi
 • Tehdit ve güvenlik açığı değerlendirmesi
 • Site ve tesis güvenliğinin gözden geçirilmesi
 • Tanınmış CPTED (Çevresel Tasarım Yoluyla Suç Önleme) ilkelerine uyum derecesinin gözden geçirilmesi
 • Tesis işletme prosedürlerinin gözden geçirilmesi
 • Fiziksel güvenlik sistemlerinin gözden geçirilmesi
 • Elektronik güvenlik sistemlerinin gözden geçirilmesi
 • Güvenlik mimarisinin incelemesi
 • Güvenlik politikaları ve prosedürlerinin gözden geçirilmesi
 • Güvenlik yönetiminin gözden geçirilmesi
 • Güvenlik personelinin gözden geçirilmesi
 • Mevcut güvenlik programının değerlendirilmesi ve zayıf yönlerin belirlenmesi
 • Güvenlik iyileştirmeleri için önerilerin geliştirilmesi
 • Kısa ve uzun vadeli maliyetlerin belirlenmesi
 • Önerilerin önceliklendirilmesi ve uygulama planının geliştirilmesi
 • Yazılı Güvenlik Değerlendirme Raporunun Hazırlanarak sunulması
 • Güvenlik projelerinin hazırlanması
 • Projeye uygun satın almaların yapılması
 • Proje uygulamalarının takibi
 • Devreye alma
 • Bakım
SWITCH THE LANGUAGE